Przewiń do góry
11 sierpnia, 2021

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu środków ochrony indywidualnej.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Głogoczowie i zapraszamy do składania ofert na zakup niżej wymienionych elementów wyposażenia osobistego strażaków.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: niewystarczających środków na realizację zamówienia lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia:

  • Ubranie specjalne FHR 008 MAX składające się z kurtki i spodni (2-częściowe) spełniającego wymogi normy PN-EN 469:2008 odzież ochronna dla strażaków z napisami przeznaczonymi dla OSP – zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  – 12 kompletów
  • Buty specjalne FHR 006 PL (Brandbull) – 6 par
  • Hełm MSA GALLET F1 XF w kolorze białym. Wersja z modułem świetlnym, złotym frontem, osłona karku standardowa (metalizowana) – 6 szt.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 na adres zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Głogoczowie,
Głogoczów 406
32-444 Głogoczów
lub na adres poczty elektronicznej: ospglogoczow@gmail.com

Informacje uzupełniające:

W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez skrzynkę elektroniczną lub pod nr tel. 502 265 735
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.