Przewiń do góry

Aktualności:

23 października, 2023

„Doposażenie jednostki OSP Głogoczów”

Kolejny rok w naszej OSP z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Miło jest nam poinformować o realizacji zakupu wyposażenia osobistego i sprzętu zrealizowanego w ramach zadania pn: “Doposażenie jednostki OSP Głogoczów” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 45600,00 zł

Kwota dotacji : 16743,62 zł

Kwota dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice : 28400,00

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

https://www.gov.pl/web/nfosigw

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

10 czerwca, 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Głogoczowie i zapraszamy do składania ofert na zakup niżej wymienionych elementów wyposażenia osobistego strażaków.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: niewystarczających środków na realizację zamówienia lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia:

 • Ubranie specjalne SX 4 GOLD składające się z kurtki i spodni ciężkich oraz kurtki lekkiej (3-częściowe) spełniającego wymogi normy PN-EN 469:2008 odzież ochronna dla strażaków z napisami przeznaczonymi dla OSP – zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  – 4 komplety
 • Buty specjalne FHR 006 PL (Brandbull) – 4 pary
 • Hełm HEROS TYTAN ROSENBAUER w kolorze białym. Wersja z modułem świetlnym, odblaskowymi naklejkami, okularami, osłoną karku – 4 kpl.
 • Spodnie pilarza – 1 szt.
 • Kombinezon ochronny (min. 3 warstwowy) na szerszenie – 2 szt.
 • Butla kompozytowa do aparatu powietrznego AUER – 4 szt.
 • Przecinacz hydrauliczny do pedałów LUKAS LC99 (bez pompy)

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 na adres zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Głogoczowie,
Głogoczów 406
32-444 Głogoczów
lub na adres poczty elektronicznej: ospglogoczow@gmail.com

Informacje uzupełniające:

Termin realizacji zadania (dostawy całości asortymentu) – najpóźniej do 30 października 2023 r.

W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez skrzynkę elektroniczną lub pod nr tel. 502 265 735
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

8 listopada, 2022

Realizacja zakupu sprzętu dla naszej OSP

Po raz kolejny w tym roku udało się zrealizować zakup sprzętu dla naszej jednostki w ramach dofinansowania z programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zakup nie byłby możliwy również bez dofinansowania z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice za co serdecznie dziękujemy naszym radnym Czesławowi Wierzbie i Bogusławowi Stankiewiczowi oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Jarosławowi Szlachetce.

Wartość zakupionego sprzętu i umundurowania to 35 000,00 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 17 407,56 zł, dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice 17 000,00 zł. Pozostałe środki pokryte zostały z budżetu naszej jednostki.

W ramach dotacji zakupiono:

 • Detektor prądu przemiennego
 • Sprzęt dielektryczny: bosak, nożyce, topór, inopur.
 • Kurtyny wodne.
 • Zbiornik przenośny na wodę.
 • Podpory stabilizujące.
 • Flary do oznakowania terenu akcji.
 • Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi
 • 10 kompletów ubrań koszarowych.

31 grudnia, 2021

Kolejna dotacja dla naszej OSP zrealizowana

Jak już informowaliśmy na naszej stronie facebookowej w ubiegłym roku otrzymaliśmy dotacje od kilku instytucji.

I tu spieszymy z informacją o realizacji kolejnej z nich.

(Czytaj dalej…)

30 grudnia, 2021

Nowy sprzęt ratowniczy zamontowany w naszych samochodach

Zarząd naszej OSP w ubiegłym roku złożył kilka wniosków o dotacje z różnych źródeł, co zaowocowało pozyskaniem dość sporych dotacji na sprzęt i wyposażenie osobiste naszych druhów. Tym razem chcemy pochwalić się nowym sprzętem, który stanowi wyposażenie naszych wozów bojowych.

(Czytaj dalej…)

27 listopada, 2021 Orkiestra

Z batutą i humorem – Projekt Orkiestry Dętej

W roku 2021 Orkiestra Dęta OSP Głogoczów pozyskała grant w wysokości 7 000 zł w konkursie „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”.

(Czytaj dalej…)

26 października, 2021

„Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie”

To pierwszy i nie ostatni projekt który udało się zrealizować naszej OSP w tym roku.

(Czytaj dalej…)

3 września, 2021

Jest syrena – jest remiza

„Jak jest syrena to jest już prawdziwa remiza” podsumował nasz Naczelnik Jarosław Piątek gdy skomplikowana operacja logistyczna związana z montażem syreny na nowej strażnicy dobiegła dzisiaj końca.

(Czytaj dalej…)

11 sierpnia, 2021

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu środków ochrony indywidualnej.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Głogoczowie i zapraszamy do składania ofert na zakup niżej wymienionych elementów wyposażenia osobistego strażaków.

(Czytaj dalej…)

10 sierpnia, 2021

Witajcie

Witamy na nowej stronie jednostki OSP Głogoczów.

(Czytaj dalej…)

Już wkrótce kolejne wpisy!