Przewiń do góry
10 czerwca, 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Głogoczowie i zapraszamy do składania ofert na zakup niżej wymienionych elementów wyposażenia osobistego strażaków.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: niewystarczających środków na realizację zamówienia lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia:

  • Ubranie specjalne SX 4 GOLD składające się z kurtki i spodni ciężkich oraz kurtki lekkiej (3-częściowe) spełniającego wymogi normy PN-EN 469:2008 odzież ochronna dla strażaków z napisami przeznaczonymi dla OSP – zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  – 4 komplety
  • Buty specjalne FHR 006 PL (Brandbull) – 4 pary
  • Hełm HEROS TYTAN ROSENBAUER w kolorze białym. Wersja z modułem świetlnym, odblaskowymi naklejkami, okularami, osłoną karku – 4 kpl.
  • Spodnie pilarza – 1 szt.
  • Kombinezon ochronny (min. 3 warstwowy) na szerszenie – 2 szt.
  • Butla kompozytowa do aparatu powietrznego AUER – 4 szt.
  • Przecinacz hydrauliczny do pedałów LUKAS LC99 (bez pompy)

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 na adres zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Głogoczowie,
Głogoczów 406
32-444 Głogoczów
lub na adres poczty elektronicznej: ospglogoczow@gmail.com

Informacje uzupełniające:

Termin realizacji zadania (dostawy całości asortymentu) – najpóźniej do 30 października 2023 r.

W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez skrzynkę elektroniczną lub pod nr tel. 502 265 735
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.