Przewiń do góry
30 grudnia, 2021

Nowy sprzęt ratowniczy zamontowany w naszych samochodach

Zarząd naszej OSP w ubiegłym roku złożył kilka wniosków o dotacje z różnych źródeł, co zaowocowało pozyskaniem dość sporych dotacji na sprzęt i wyposażenie osobiste naszych druhów. Tym razem chcemy pochwalić się nowym sprzętem, który stanowi wyposażenie naszych wozów bojowych.

Wydawać by się mogło że drabina strażacka, czy prądownica wodna to sprzęt który może służyć przez nieskończenie długi okres czasu. Ale niestety okazuje się, że i te elementy wyposażenia wozów bojowych ulegają zniszczeniu podczas użytkowania.

Ponadto ciągły postęp i coraz większa różnorodność akcji w których bierzemy udział stawia coraz to nowe wyzwania z którymi wcześniej nie musieliśmy się mierzyć, a do bezpiecznego usuwania ich skutków konieczne jest ciągłe doposażanie naszych pojazdów. W tym roku z pomocą w doposażeniu jednostek OSP wyszedł Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” nasze OSP otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł, którą w całości wykorzystano na zakup sprzętu ratowniczego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego programu.