Przewiń do góry
8 listopada, 2022

Realizacja zakupu sprzętu dla naszej OSP

Po raz kolejny w tym roku udało się zrealizować zakup sprzętu dla naszej jednostki w ramach dofinansowania z programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zakup nie byłby możliwy również bez dofinansowania z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice za co serdecznie dziękujemy naszym radnym Czesławowi Wierzbie i Bogusławowi Stankiewiczowi oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Jarosławowi Szlachetce.

Wartość zakupionego sprzętu i umundurowania to 35 000,00 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 17 407,56 zł, dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice 17 000,00 zł. Pozostałe środki pokryte zostały z budżetu naszej jednostki.

W ramach dotacji zakupiono:

  • Detektor prądu przemiennego
  • Sprzęt dielektryczny: bosak, nożyce, topór, inopur.
  • Kurtyny wodne.
  • Zbiornik przenośny na wodę.
  • Podpory stabilizujące.
  • Flary do oznakowania terenu akcji.
  • Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi
  • 10 kompletów ubrań koszarowych.