Przewiń do góry
26 października, 2021

„Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie”

To pierwszy i nie ostatni projekt który udało się zrealizować naszej OSP w tym roku.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób Ochotnicza Straż Pożarna w Głogoczowie zrealizowała projekt pn.”Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie”. Projekt został sfinansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl) za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (www.wfos.krakow.pl) w kwocie 20.000,00 zł.

Wartość Całości projektu to 40 020,00 zł, wkład własny zapewniliśmy dzięki środkom przekazanym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice. Dziękujemy Burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce i Radnym Rady Miejskiej za to nieocenione wsparcie. Dziękujemy także Posłowi Władysławowi Kurowskiemu za ciągłe wspierania nas w naszych dążeniach do coraz lepszego wyposażenia naszej jednostki.

W ramach projektu zakupiliśmy:
– 12 kompletów ubrań specjalnych
– 6 par butów specjalnych skórzanych
– 6 hełmów strażackich.
Zakupione środki ochrony indywidualnej na pewno wpłyną na bezpieczeństwo naszych strażaków podczas podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych.